Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie KOBYLY

Adsm 2023

Nezabudnuteľné zážitky v našich srdciach (ADSM 2023 v Bardejove)

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach v spolupráci s farnosťou sv. Egídia a spoločenstvom Saleziánov v Bardejove organizovalo v ...
/ Zo života farnosti
Odpust Kobyly 2023

Odpustová slávnosť sviatku Obetovania Panny Márie vo farskom kostole 2023

V nedeľu 19.11.2023 sme mohli z Božej prozreteľnosti opäť sláviť odpustovú slávnostnú sv. omšu v našom farskom kostole v Kobylách ...
/ Zo života farnosti
Radio Lumen Kvp 2023

Malá púť s veľkým zážitkom (Ruženec do Rádia Lumen)

V dušičkovej oktáve 4. novembra boli členovia ružencových bratstiev našej farnosti, spolu s našim duchovným otcom, pozvaní promótorom pre ruženec ...
/ Zo života farnosti
Ružencova Zahrada 2023

Púť do ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej 2023

Tohto roku už druhý raz na pozvanie nášho duchovného otca Patrika sa 50 ruženčiarov zúčastnilo púte do Ružencovej záhrady vo ...
/ Zo života farnosti
Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky