Na začiatku školského roka (1.- 3. 9.) bola v celej našej farnosti (v Kobylách, Kľušove a Janovciach) slávená svätá omša Veni Sancte spojená s požehnaním aktoviek. 

Počas svätej omše zaznievali modlitby a prosby k Duchu Svätému o potrebné dary a milosti pre školákov a študentov na tento nový školský rok 2020/2021.  

Chrámom sa ozýval radostný spev detských zborov. Pútavý príhovor nášho duchovného otca o troch orieškoch nás inšpiroval k odhodlaniu vstávať, učiť sa a dobre sa správať. A samozrejme aj na prežívanie každého dňa s Ježišovou pomocou. 

A tak s požehnaním sme sa 2. septembra vybrali do školy plní očakávania s túžbou rozlúsknuť každý z orieškov v ten správny čas. 

Text: Majka Krakovská, Kobyly 
Foto: sv. omša v Kľušove

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky