Rímskokatolícka farnosť
Obetovania Panny Márie Kobyly
Kobyly 98
086 22 Kľušov

Farár: Patrik Šarišský
Mobil: 0907 322 736

tel.: 054/479 11 55
e-mail: kobyly@abuke.sk 
               farakobyly@gmail.com

bankový účet (Kobyly): SK42 0900 0000 0000 8512 2276
bankový účet (Kľušov): SK23 0200 0000 0017 0238 7654
bankový účet (Janovce): SK23 0900 0000 0004 5083 0757

(Pre lepšiu identifikáciu platiteľa (darcu) použite číslo domu ako variabilný symbol)

Za Vaše milodary úprimne ďakujeme. Nech Vašu štedrosť Pán odmení.

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky