kostol_janovceFiliálka Janovce

Prvá písomná zmienka o obci: 1261

existencia kostola: 1277

kostol: Najsv. Srdca Ježišovho

Počet rímskokatolíckych veriacich:

1943- 276, 2009-399

 

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky