Zo života farnosti

Farská púť na Svatý Hostýn a Velehrad

V dňoch 8. – 9. septembra 2023 sme sa zúčastnili farskej púte spolu s našim duchovným otcom Patrikom. V prvý deň sme zavítali do Baziliky Panny Márie Nanebovzatej na Svatom Hostýne, kde sme mali svätú omšu v slovenskom jazyku. Po svätej omši sme si vykonali pobožnosť krížovej cesty so zamysleniami o Panne Márie Sedembolestnej. Na

Zo života farnosti

Požehnanie nového vonkajšieho oltára a kňazské rekolekcie v Obišovciach

Každý rok v mesiaci september bývajú celodiecézne kňazské rekolekcie spolu s otcom arcibiskupom Bernardom. Tohto roku boli trochu iné, lebo sa konali na mariánskom pútnickom mieste v diecéznej svätyni v Obišovciach.   Rekolekcie v sobotu 2. septembra 2023 boli spojené s požehnaním nového vonkajšieho oltára a tejto slávnosti sa zúčastnili aj veriaci našej farnosti spolu s duchovným otcom Patrikom. Slávnosti sa zúčastnilo množstvo veriacich z celej

Zo života farnosti

Po roku sme sa opäť stretli na tábore (DFT 2023)

Aj tento rok sa u nás v Kobylách konal už tradičný ôsmy ročník DENNÉHO FARSKÉHO TÁBORA. Počas celého týždňa sa 68 detí spolu s animátormi dozvedali o živote Mojžiša. Tábor sme začali svätou omšou, kde sme prosili o ochranu po celý čas a duchovný otec nás počas kázne povzbudil, ako sa treba správať a vzájomne rešpektovať. Po svätej omši sme sa presunuli

Zo života farnosti

Modlitba posvätného ruženca v prírode

Pomaly sa už stáva tradíciou, že každoročne v období sviatku Nanebovzatia Panny Márie sa schádzajú veriaci z Kľušova v prírode pri obraze „Matky ustavičnej pomoci“ na modlitbe posvätného ruženca. Tento sviatok je nám veriacim z Kľušova obzvlášť blízky, lebo na neďalekej Kľušovskej Zábave je zasvätený kostolík práve Panne Márii Nanebovzatej a vtedy je tam odpustová slávnosť.  Na túto odpustovú

Zo života farnosti

Aj naši mladí sa stretli so Sv. Otcom Františkom na SDM 2023

Na tohoročnom SDM v Lisabone nechýbali ani mladí z našej farnosti. Dve účastníčky sa s nami podelili o svoje zážitky. Od 1. do 6. augusta 2023 sa v Lisabone, v hlavnom meste Portugalska, konalo stretnutie mladých z celého sveta – Svetové dni mládeže. Tohtoročným mottom bol biblický citát z návštevy Panny Márie u Alžbety: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“( Lk 1,39).

Zo života farnosti

Strieborné kňazské jubileum nášho rodáka

Mať kňaza v rodine je veľkým požehnaním a to nielen pre biologickú rodinu, ale aj pre tú farskú. Naša farnosť je požehnaná viacerými duchovnými povolaniami. V sobotu dňa 22. júla 2023 vo farskom kostole v Kobylách slávil sv. omšu jeden z našich rodákov, kňaz Marcel Štalmach, a to z príležitosti jeho 25 rokov kňazskej služby. Nezabudol na

Zo života farnosti

Po dvoch rokoch opäť vzácna návšteva z Rwandy

Opäť po dvoch rokoch k nám v piatok 21. júla 2023 zavítal slovenský misionár v Rwande, rodák z neďalekých Abrahámoviec, o. Vlastimil Chovanec. Stretnúť sme sa s ním mohli pri večernej sv. omši vo farskom kostole v Kobylách. Vo svoje homílii spomenul ako veľmi bohaté je Božie slovo. Pýtame sa sami seba: ,,Čím sa odvďačím Pánovi za všetko čo mi dal?“

Zo života farnosti

Gaboltovská pešia púť 2023

Víkend 15.- 16. júla 2023 patril, ako zvyčajne každý rok, sviatku Panny Márie Karmelskej. Tridsaťdva pútnikov z našej farnosti, po požehnaní na cestu našim duchovným otcom Patrikom, sa už tradične vybralo putovať peši do Gaboltova. Putovali mladí, ale aj tí vekom starší, ktorí nám boli povzbudením na niektorých úsekoch našej púte. Cestou sme spievali mariánske piesne,

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky