Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie KOBYLY

Birmovka

Birmovka v našej farnosti 2010

Po ročnej príprave bola v našej farnosti v sobotu 26.6. veľká slávnosť - birmovka. Svätú omšu celebroval a sviatosť birmovania ...
/ Zo života farnosti
Knox Bible Opened

Biblická súťaž rodín 2010

V nedeľu 18.4.2010 sa konala na fare v Kobylách biblická súťaž rodín. Zúčastnilo sa na nej osem družstiev ...
/ Zo života farnosti

Obnova ľudových misií

 Mnohí sme uponáhľaní a nedokážeme si nájsť niekoľko dní ticha raz do roka na duchovné cvičenia, ktoré by priviedli našu ...
/ Zo života farnosti
Ruzenec

Ružencová obnova

Sobota 27.2.2010 bola pre veriacich našej farnosti vzácnym, Bohom požehnaným, dňom.  Do našej farnosti zavítal páter Šimon Tyrol OP promótor ...
/ Zo života farnosti
Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky