PB01-05072020

 • Podeľme sa! 2024 – Pôstna polievka v Kobylách
  Názov tejto zbierky „Podeľme sa!“ je výstižný. V našej farnosti sa to začalo tým, že náš duchovný otec vdp. Patrik Šarišský sa s nami podelil s myšlienkou zorganizovať túto zbierku formou
 • Duchovná obnova mužov 2024
  V sobotu 24. februára sa vo farskom kostole v Kobylách uskutočnila duchovná obnova mužov a otcov. Pozvaným hosťom bol dekan – farár rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove – vdp. Marek Kreheľ, ktorý sa mužom prihovoril s témou: Jonáš
 • Nedeľa Božieho Slova v Kobylách
  Evanjelium je knihou života, ale veľmi veľa veriacich ho nikdy neprečítalo od začiatku do konca. Svätý Otec o tom hovoril počas sv. omše, ktorú slávil vo Vatikánskej bazilike pripríležitosti
 • Duchovná obnova otcov 2024
 • Nezabudnuteľné zážitky v našich srdciach (ADSM 2023 v Bardejove)
  Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach v spolupráci s farnosťou sv. Egídia a spoločenstvom Saleziánov v Bardejove organizovalo v sobotu 25. novembra 2023 v Týždni Cirkvi pre mládež ADSM – Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej
 • Odpustová slávnosť sviatku Obetovania Panny Márie vo farskom kostole 2023
  V nedeľu 19.11.2023 sme mohli z Božej prozreteľnosti opäť sláviť odpustovú slávnostnú sv. omšu v našom farskom kostole v Kobylách. Po úvodom slávnostnom vstupe náš duchovný otec srdečne privítal hosťa – hlavného

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky