Lipka Stanislav ThLic., PaedDr., pplk.

Narodil sa 16.02.1965 v Bardejove. Po ukončení štúdia na bohosloveckej fakulte bol vysvätený v Snine. Za kňaza ho vysvätil košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Primičnú sv. omšu slúžil 15.06.1991 v Janovciach. Bola to veľká slávnosť pre veriacich, pretože bol prvým vysveteným kňazom z tejto obce. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán v Humennom a od roku 1993 spravoval farnosť Božieho milosrdenstva v Košiciach. Od roku 1996 pôsobí v ordináriáte OS a OZ SR.

Lipka Ľuboš, Mgr.

Narodil sa 18.04.1965 v Bardejove. Štúdium ukončil na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Za kňaza bol vysvätený v košickej katedrále sv.Alžbety. Primičnú sv. omšu slúžil 20.06.1998 v Janovciach. Po vysviacke nastúpil za kaplána do Veľkých Kapušian a od roku 2000 pôsobí ako farár v Plavči.

Ženské povolania v Janovciach:

  1. Benjamína HALŽOVÁ, vykupiteľka, (60 rokov rehoľných sľubov), žijúca vo Vrícku
  2.  Justína GOMBOŠOVÁ, františkánka, na dôchodku v Báči
  3. Alojzia GOMBOŠOVÁ, dominikánka, na dôchodku v Petrovanoch
  4. Zdislava Mária BALÁŽOVÁ, dominikánka, v Košiciach

 

 

 

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky