Janovce kostolník Július Gazdačko
kantorka Hanrieta Hudáková
kurátori Martin Beňa , Janovce 106
Ján Gomboš, Janovce 99
Jozef Kočamba, Janovce 42
Marián Vaňo, Janovce 107
Helena Guteková, Janovce 70
mimoriadný rozdávateľ euch. Jozef Gutek
Hlavná horliteľka RB Helena Guteková

 

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky