alfa1Alfa kurz je praktický úvod do kresťanskej viery, ktorý bol vytvorený v Londýne v Holy Trinity Brompton. Už jeho názov, v ktorom je písmeno alfa, prvé písmeno gréckej abecedy, hovorí o tom, že jeho zámerom bude hľadať odpovede na prvé, alebo najzákladnejšie otázky života, pred ktorými stojí každý človek. Jeho zakladateľom je Nicky Gumbel, človek ktorý bol neveriaci a bol neochvejne presvedčený, že kresťanstvo je nudné, že nemá ani štipku inšpirácie a hlavne, že je nepravdivé. Taktiež ho pokladal za staromódne, nemajúce žiadny súvis s človekom žijúcim v dnešnej dobe. „Nielen že som bol neinformovaný, ale mi aj niečo chýbalo“ – píše Nicky Gumbel. To čo mu chýbalo nakoniec našiel a túto cestu hľadania ponuka každému, kto je ochotný sa na ňu vydať.  Prezident Barack Obama opisuje vo svojej knihe Trúfalosť nádeje, svoje obrátenie na kresťanstvo. Píše o „hlade“ každého ľudského srdca: „Každý deň tisíce Američanov absolvujú svoj každodenný kolotoč: zaviesť deti do školy, ísť do práce, utekať na pracovné stretnutie, nakúpiť v hypermarkete, dodržiavať diétu… a nakoniec si uvedomia, že v tom niečo chýba. Dospejú k tomu, že ich práca, majetok, zábava, a teda samotná celodenná zaneprázdnenosť nestačí. Potrebujú nájsť zmysel, vodiacu niť svojho života, niečo, čo poskytne úľavu v nekonečnej samote alebo ich aspoň pozdvihne nad vyčerpávajúcu, tvrdú realitu každodenného života. Potrebujú uistenie, že niekomu „tam hore“ na nich záleží, počúva ich a že nie sú odsúdení iba na dlhé putovanie v ústrety prázdnote.“ Muži aj ženy boli stvorení, aby žili vo vzťahu s Bohom. Bez toho vzťahu bude v nás neprestajne pretrvávať pocit hladu a prázdnoty, dojem, že nám niečo podstatné chýba. Alfa kurz chce byť pre dnešného mladého človeka miestom, kde môže hľadať odpovede na najzákladnejšie otázky života. Je miestom, kde žiadna jeho otázka nebude zlá, alebo nevhodná. Je miestom, kde môžu zažiť veľa zábavy, spoznať zaujímavých ľudí a ich životy, dozvedieť sa viac o kresťanstve trochu z iného uhla… V Alfe vlastne ide o dve základné veci, aby mladí mohli dostať adekvátne rozumové argumenty ohľadom kresťanstva a hlavne, aby to bol čas, kedy sa stretnú s Ježišom, ktorý je stále ten istý včera, dnes i na veky. Dnes po celom svete beží asi 40 000 kurzov. Zúčastnilo sa na nich viac než 15 miliónov ľudí. A my sme veľmi šťastní, že môžeme byť účastní na tomto Božom diele aj v našej farnosti. Chcel by som sa týmto poďakovať nášmu duchovnému otcovi za to, že nám to celé umožnil a dal nám k tomu svoje požehnanie. Ďakujem za dôveru, ktorú vkladá do rúk mladých a dáva nám tým možnosť byť účastnými na evanjelizačnom charaktere Cirkvi. Chcem preto poprosiť všetkých, ktorým záleží na mladých našej farnosti, aby nás sprevádzali svojou modlitbou. Vopred Vám za to ďakujeme

  animátori Alfa kurzu

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky