Modlitby matiek je hnutie, rozšírené na celom Slovensku a malé spoločenstvá mám, modliacich sa spoločne za svoje deti, stále pribúdajú. V tomto roku oslávili už 10. výročie svojej pôsobnosti.

Modlíme sa hlavne za duchovné a telesné zdravie svojich detí, popritom aj za celú rodinu, aj za manželov, všetkých príbuzných, priateľov a známych, aj za matky, ktoré sú v tomto meste, aby sme sa rozšírili a boli aj ony nami oslovené. Modlíme sa aj za to, čo nás v tej chvíli napadne, lebo niekedy Duch Svätý osvieti človeka len keď sa začne modliť.

Do Modlitby matiek sa zapojí každá mamička, ktorá príde aspoň na jedno stretnutie. Každá matka si vytvorí taký krúžok, do ktorého si napíše mená svojich detí, alebo úmysel, na ktorý sa chce modliť a potom, aj keď sa táto matka nezúčastní znovu, modlíme sa aj za ňu. Teda zapojiť sa môže každá mamička, ktorá chce, resp. ktorú oslovíme, lebo zatiaľ o nás vie len málo ľudí. Tie, ktoré sme oslovili sú veľmi spokojné, najmä, keď úmysly, na ktoré sme sa modlili, boli vypočuté už po prvom stretnutí. Tie krúžky potom vkladáme do košíka a s nimi všetky svoje úmysly, svoje rodiny, ale aj svoje problémy a trápenia, s ktorými sa každý týždeň zdieľame, vkladáme do Božích rúk a dúfame a veríme, že On sa postará o všetko, čo potrebujeme vo svojom živote.

Koordinátorkou Modlitieb matiek na Slovensku je Ing. Janka Pajanová (Fedinova 5, 851 01 Bratislava 5,

e-mail: modlitbymatiek@yahoo.com, poštová adresa: Modlitby matiek, P.O.Box 137, 851 01 Bratislava 5).

Kontakt

Jana
Modlitby matiek z komunity Útecha
P. O. Box 137
850 00 Bratislava 5

Tel./fax: 02 6381 4054

Užitočné adresy:

http://www.mothersprayers.org
http://www.modlitbyotcov.sk
http://www.kbs.sk
http://www.rodinabb.sk

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky