Adam Hudák (1871 – 1945)

Naposledy pôsobil v Dobrej nad Ondavou. Posledné roky života strávil na dôchodku v Bardejove, kde je aj pochovaný na cintoríne sv.Michala.

Stanislav Šverha ThDr., PaedDr., PhD., pplk.

Narodil sa 21.12.1960 v Bardejove. Po ukončení ZVS nastúpil do kňazského seminára v Bratislave v roku 1982. Za kňaza bol vysvätený v Banskej Bystrici. Primičnú sv. omšu slúžil 14.06.1987 za prítomnosti cca 4000 veriacich z okolia. Jeho prvé pôsobisko bolo v Prešove. V roku 1990 pôsobil pri dóme sv.Alžbety a potom v Šarišských Dravciach. V roku 1997 nastúpil na ordinariát OS a OZ SR. Teraz pôsobí na vysokej škole v Liptovskom Mikuláši.

 Mons. František Počurek, ThLic., plk.

Narodil sa 02.08.1962 v Bardejove. V roku 1983 nastúpil do seminára v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený v Rožňave banskobistrickým biskupom Mons.Jozefom Ferancom. Primičnú sv. omšu slúžil 26.06.1988 v Kľušove. Jeho prvé pôsobisko bolo v Košiciach v dóme sv.Alžbety. V roku 1990 pôsobil v snine a v tom roku odišiel do farnosti Soľ. Od roku 1996 pôsobí v ordinariáte OS a OZ. V súčasnosti pôsobí na ministerstve obrany v Bratislave ako generálny vikár. Od 03.03.2009 – monsignor (kaplán jeho svätosti).

 Marčin Jozef JCDr., PaedDr., PhD.

Narodil sa 24.10.1964 v Bardejove. V roku 1984 nastúpil na bohosloveckú fakultu v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal od biskupa Mons.Jozefa Feranca dňa 18.06.1989 vo farnosti Košice – Kráľovná pokoja. Jeho prvé pôsobisko bolo v Michalovciach, potom v Sabinove a napokon v Prešove. Od 01.07.1993 pôsobí ako správca farnosti Košice – Barca. Od 27.09.2006 vykonáva obhajcu manželského zväzku Metropolitného súdu v Košiciach. Od roku 2007 je farárom v Kapušanoch pri Prešove.

 Čech-Špirek Ján, Mgr.

Narodil sa 29.10.1964 v Bardejove. V roku 1988 nastúpil na štúdiá na bohosloveckú fakultu do Bratislavy. V roku 1989 pokračoval v štúdiu na novootvorenom Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Za kňaza bol vysvätený v košickej katedrále arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Primičnú sv. omšu slúžil 19.06.1993 v Kľušove. Jeho prvé pôsobisko bolo v Sečovciach. V roku 1995 sa stal farárom vo Veľkých Ozorovciach.

 Kovaľ František

Narodil sa 06.05.1963 v Bardejove. V júli 1989 nastúpil do rehole Spoločnosti Ježišovej v Bratislave. Vysvätený za kňaza bol v Bardejove 27.06.1998. Na Slovensku pôsobil dva roky. V júni 2000 bol vyslaný do Kazachstanu a pôsobil v mestách Astana a Ekibastus. V súčasnosti pôsobí ako špirituál kňazského seminára v Užhorode.

Duchovné povolania žien v Kľušove :

  1.   Alfonza VAŠKOVÁ, CJ (Congregátio Jesu), pôsobí v Prešove
  2.   Anita Anna PAĽUŠKOVÁ, CJ (Congregátio Jesu), pôsobí v Prešove
  3.  Martina Mária GUTEKOVÁ, školská sestra de Notre Dame, pôsobí v Beckove
  4.  Ignácia HRIVŇÁKOVÁ, mariánka
  5.  Andrea Marta HUDÁKOVÁ, františkánka, pôsobí v misii Velikij Bereznij na Ukraine
Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky