Do roku 2004 bolo zaevidovaných 27 ruží Živého ruženca /15 členov.

Od 1.4.2004 – kedy boli prepracované Stanovy RB na Slovensku počet ruží Živého ruženca sa znížil na 19 a každá ruža má 20 členov. Pribudol ruženec Svetla.

1.1.2007 – obnova Stanov RB – členovia RB si mali možnosť vybrať / zvoliť/ jednu, druhú alebo tretiu formu modlitby posvätného ruženca.

Po reorganizácií RB k 17.3.2009:

  • 12 ruží Živého ruženca
  • 65 členov Svätého ruženca /registr. DMC KE/
  • 7 členov Večného ruženca

Dňa 26.2.2005 bola v našej farnosti Duchovna obnova, ktorú viedol Pater Šimon Týrol , promótor RB na Slovensku.

Členovia Ruži sa schádzajú na modlitbe posvätného ruženca pred svätou omšou a pobožnosťou – každý mesiac iná ruža. V tomto mesiaci sa zúčastňujú na Adorácií pred Oltárnou sviatosťou, zabezpečujú nosenie obetných darov, keď je svätá omša slúžená za RB, na úmysel Ordinára a veriacich. V mesiaci máj a október sa modlí posvätný ruženec každý deň iná ruža.

Financovanie: RB spravuje dobrovol’né peňažné prostriedky od členov RB – ofera v prvú nedel’u v mesiaci – výmena ružencových tajomstiev. Pokladňu vedie a spravuje finančná komisia pozostavajúca z troch členov. RB má vlastný bankový účet.

pre viac informácií pozri www.dmc.sk

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky