Novák Jozef, ThDr.PaedDr.PhD, farár

Narodil sa 25.01.1966 v Kobylách. Vysvätený za kňaza bol v Košiciach 19.06.1993. Primície mal v rodnej obci. Prvé pôsobisko bolo v Stropkove. V roku 1994 odišiel do Ríma na štúdiá. Po ukončení štúdií prednášal na bohosloveckej fakulte v Košiciach v roku 1996. V roku 1997 účinkoval v Čani do roku 2000. V tomto roku účinkoval v Prešove pri kostole „Kráľovnej pokoja“. Ešte v tomto roku odišiel do Brestova. Od roku 2007 je farárom v Krivanoch.

Štalmach Marcel, Mgr., farár

Narodil sa 27.01.1970 v Bardejove. Vysvätený za kňaza bol v Košiciach 20.06.1998. Primičnú sv. omšu mal v rodnej obci. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Prešove pri kostole sv. Mikuláša. V roku 2000 pôsobil v Humennom. V rokoch 2001 – 2013 bol v Hencovciach. Od 01. 07. 2013 je farárom vo farnosti Lenartov.

Marcinko Martin Mgr.

Narodil sa 10.03.1972 v Košiciach. Vysvätený za kňaza bol v Kobylách 09.05.1998 kde mal aj primičnú sv. omšu. V roku 1998 jeho prvé pôsobisko bolo za plzeňskú diecézu. V roku 2003 pôsobil v diecéze Biella v Taliansku. Ďalšie jeho pôsobenie bolo v arcidiecéze Praha – Kolodeje. Od 06.11.2006 je suspendovaný.

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky