Kobyly Kostolník Bc.Alojz Petraško
kantori Ján Lukáč
Ľubica Meščanová
kurátori Ján Čech, Kobyly 244
Ing. Marián Zlacký, Kobyly 211
Ing. Rudolf Češek, Kobyly 32
Martin Meščan, Kobyly 17
Ing.Pavol Fotta, Kobyly 150
Mgr. Marek Meščan, Kobyly 274
Ján Vaňo, Kobyly
mimoriadní rozdávatelia euch. Andrej Adamuščin
Ing.Rudolf Češek
Marián Fedor
Martin Meščan
Bc.Alojz Petraško
Hlavná horliteľka RB Marta Fedor-Balážová

 

Lektori na rok 2012 Kobyly

Mesiac: január, marec, máj, júl, september, november

NEDEĽA
1. čítanie
žalm
2. čítanie
prosby
prvá M. Zlacký A. Kvašňaková J. Čech M. Gruľová
druhá J. Kvašňak J. Lukačová J. Šoltys M. Randarová
tretia J. Šoltés M. Krupová D. Majirský H. Šoltysová
štvrtá M. Regeci M. Meščanová J. Wolský D. Semanová
piata Š. Kvak T.Hizda J.Češek B. Kundratová

Mesiac:  február, apríl, jún, august, október, december

NEDEĽA
1. čítanie
žalm
2. čítanie
prosby
prvá Ľ. Krakovský J. Vaňo M. Harčarik V. Kundrátová
druhá V. Kundrát A. Šoltysová P. Fotta V. Homiaková
tretia J. Múdry B. Fedorová A. Adamuščin A. Nováková
štvrtá J. Bartek L. Fedorová P. Skonc A.Adamuščinová
piata A. Novák M. Fedor F. Čech M. Štalmachová

Vysvetlenie:

  1. Rádio Lumen v relácii „Choďte a hlásajte“ v piatok o 9,20 hod. a v  nedeľu 7,00 hod. radí lektorom.
  2. Lektori čítajú čítania, prosby, žalmisti spievajú žalm; sobotu s platnosťou na nedeľu, nedeľu,  s platnosťou za prikázaný sviatok, v prikázaný sviatok, pondelok až sobotu. V prípade neprítomnosti zabezpečia si náhradu.
  3. Omše, ktoré sú v nedeľu a prikázaný sviatok na akýkoľvek úmysel rodiny, alebo spoločenstva zabezpečí čítanie prosieb a obetné dary, ostatné čítajú lektori. V prípade nezabezpečenia oznámi to rodina kostolníkovi.
  4. Rodina, ktorej sa pri omši vysluhuje obrad krstu a sobáša čítajú čítania, prosby číta ten, na koho úmysel je omša, žalm žalmisti.
  5. Mládežnícke a detské sv. omše si zabezpečia čítania, čítanie prosieb , spievaný žalm a obetné dary ich organizátori.
  6. Na Fatimskú sobotu zabezpečia čítanie ,prosby a spievanie žalmu i obetné dary tí, ktorí majú  pripravenú  pobožnosť večeradla.
  7. Omše cez týždeň na akýkoľvek úmysel čítanie zabezpečí rodina, alebo spoločenstvo ,ktorá o úmysel požiadala.
  8. Podčiarknutý mesiac má päť týždňov.

Mimoriadne sviatky  Vianoce, Veľká noc, odpustová slávnosť… sa riadia osobitným predpisom.

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky