Písal sa 13. september 1997, kedy bol po rekonštrukcii a rozšírení sakrálnych priestorov slávnostne, vtedajším pomocným košickým biskupom Bernardom Boberom, konsekrovaný náš farský kostol.

25. výročie kosekrácie sme si pripomenuli slávnostnou svätou omšou práve 13. septembra 2022, ktorej hlavným celebrantom bol bardejovský dekan Mgr. Marek Kreheľ. Pozvanie prijali aj dvaja predchodcovia súčasného správcu farnosti vdp. Patrika Šarišského, a to vdp. Štefan Farkaš a vdp. Stanislav Takáč a tiež Salezián don Milan Ballo, ktorí sv. omšu spolu koncelebrovali. Pozvanie prijal aj bohoslovec – verbista Benedikt Kočamba, rodák z Janoviec.

Vdp. Marek Kreheľ vo svojej homílii nás predovšetkým vyzval k zamysleniu, čo pre nás znamená Boží chrám a aký je náš konkrétny osobný vzťah s Bohom : “Priateľu, načo si prišiel?” (Mt 26,50).

Po svätej omši bol vdp. Marekom Kreheľom požehnaný obnovený mramorový kríž pred kostolom, nový drevený misijný kríž pri lurdskej jaskynke a samotná obnovená lurdská jaskyňa s upraveným okolím.

Nášmu Bohu patrí vďaka, že vnukol našim predkom postaviť chrám, ale aj všetkým nasledujúcim generáciám až do dnešného dňa, zveľaďovať a udržiavať tento chrám. Modlime sa k nebeskému Otcovi, aby sme aj my vo svojich srdciach stále viac budovali živý chrám a horlili viac za Boha.

M.Č., Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky