V sobotu 17.9.2022  popoludní o 14.00 hod. sa naša filiálna obec po 7 rokoch zišla na sv. omši „Pod Sošninu“, ktorou sme ďakovali Bohu za úrodu. Úrodu z našich záhrad sme doniesli aj pod les  na požehnanie. V  tomto novom obnovenom liturgickom priestore sa zišli deti, mladí, ale aj naši seniori. Pred svätou omšou náš duchovný otec Patrik požehnal obnovený liturgický priestor a taktiež aj nový drevený vyrezávaný obraz Matky Ustavičnej pomoci, ktorý bol nainštalovaný do tohto priestoru.

V príhovore  duchovný otec povedal: „Boh sa o nás vždy stará, my si niekedy zbytočne robíme starosti, že neprší, nesvieti slnko alebo opačne, že je horúco, mokro. Pán Boh vie, čo potrebujeme, čo je pre nás dobré.“  

Tohto roku bola úroda vďaka Bohu dobrá a budeme mať všetkého dosť. Aj na tomto mieste sme sa presvedčili, že treba nám len dôverovať Bohu a mať pevnú vieru. Pán Boh nám požehnal úrodu a my by sme  mali mať otvorené srdcia aj pre potreby našich blížnych a núdznych a vedeli sa podeliť .

Po sv. omši a korunke k Božiemu milosrdenstvu sme mali spoločné agapé. Pri chutnom guláši a domácich koláčoch sme vytvorili nádherné spoločenstvo ľudí, ktorí sa dokážu spolu modliť, ale dokážu si aj posedieť a porozprávať sa . Deti mali pripravené súťaže a hry, takže nechýbal ani smiech a zábava.

Chcem sa všetkým poďakovať, ktorí prispeli k tomu, že tento deň, toto popoludnie bolo vydarené, veriacim, ktorí prišli a priniesli obetu vyjsť pod les, hlavne vekom starší. Veľká vďaka patrí aj duchovnému otcovi, ktorý nás povzbudil, aby sme tento priestor využívali na modlitbu a rozjímanie počas celého roka pri prechádzkach v prírode a takto sa spájali s Bohom a čerpali posilu do nášho každodenného života.

Viera Marčinová, horliteľka R

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky