Zo života farnosti

Nedeľa Božieho Slova v Kobylách

Evanjelium je knihou života, ale veľmi veľa veriacich ho nikdy neprečítalo od začiatku do konca. Svätý Otec o tom hovoril počas sv. omše, ktorú slávil vo Vatikánskej bazilike pripríležitosti Nedele Božieho slova a vyzval k tomu, aby sme neboli „hluchí“ k Božiemu slovu, ktoré má moc oživiť našu vieru. Aj u nás v Kobylách sme v tento deň,

Zo života farnosti

Nezabudnuteľné zážitky v našich srdciach (ADSM 2023 v Bardejove)

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach v spolupráci s farnosťou sv. Egídia a spoločenstvom Saleziánov v Bardejove organizovalo v sobotu 25. novembra 2023 v Týždni Cirkvi pre mládež ADSM – Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy v Bardejove. Témou tohtoročného 38. ASDM je citát z listu sv. apoštola Pavla Rimanom: „Radujte sa v nádeji.“ (porov. Rim 12, 12) Hosťami ADSM boli gospelová skupina Križiaci, ktorí v tomto roku slávili 20.

Zo života farnosti

Odpustová slávnosť sviatku Obetovania Panny Márie vo farskom kostole 2023

V nedeľu 19.11.2023 sme mohli z Božej prozreteľnosti opäť sláviť odpustovú slávnostnú sv. omšu v našom farskom kostole v Kobylách. Po úvodom slávnostnom vstupe náš duchovný otec srdečne privítal hosťa – hlavného celebranta sv. omše Mgr. Iva Jakubíka, správcu farnosti Raslavice, ako aj celé veriace spoločenstvo.   Hlavný celebrant vo svojej homílii opomenul, aká krásna symbióza spája jeho

Zo života farnosti

Malá púť s veľkým zážitkom (Ruženec do Rádia Lumen)

V dušičkovej oktáve 4. novembra boli členovia ružencových bratstiev našej farnosti, spolu  s našim duchovným otcom, pozvaní promótorom pre ruženec na Slovensku, P. Matejom Šulíkom OP, zažiť krásny duchovný zážitok a to: v sobotu podvečer byť prítomní na sv. omši v diecéznej svätyni vo farnosti Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP v Košiciach, ktorá bola vysielaná Rádiom Lumen  a ako členovia ružencového

Zo života farnosti

Púť do ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej 2023

Tohto roku už druhý raz na pozvanie nášho duchovného otca Patrika sa 50  ruženčiarov zúčastnilo púte  do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej.  Táto púť má svoje čaro, koná sa v priestore, kde sú zobrazené všetky tajomstvá svätého ruženca a pri modlitbe ruženca sa môžeme zahľadieť na niektoré vyobrazenie a takto ešte viac umocniť našu modlitbu.  Program bol tradične

Zo života farnosti

Svätá omša pod Sošninu v Kľušove

Na sviatok Ružencovej Panny Márie 7. októbra 2023 popoludní  sa veriaci z Kľušova zišli Pod Sošninu, kde sme sa spolu s duchovným otcom Patrikom pomodlili modlitbu radostného ruženca, korunku k Božiemu milosrdenstvu a vyvrcholením bola svätá omša.  Slávnosť začala požehnaním obnoveného priestoru (zastrešením liturgického priestoru).  Následne sa spolu s duchovným otcom pomodlili modlitbu ruženca naše najmenšie deti. Ruženec a Korunku k Božiemu

Zo života farnosti

Odpust Ružencovej Panny Márie v Obišovciach

Poslednú septembrovú sobotu (30.9.) sa konala odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Naši ruženčiari spolu s duchovným otcom Patrikom sa vybrali v sobotu popoludní za trošku pochmúrneho počasia do Obišoviec. Tohto roku nás išlo neúrekom – plný autobus. V autobuse sme sa pomodlili Korunu Panny Márie  a ani sme sa nenazdali a už sme boli v Obišovciach. Privítalo nás trochu daždivé počasie,

Zo života farnosti

Modlitbové Trojdnie MM v Kobylách

Septembrové (22.-24.9.2023) Trojdnie Modlitby matiek bolo časom stíšenia, časom milosti, časom odprosovania za naše poklesky, časom prosieb za odpustenie a obrátenie tých, ktorí ublížili nám i našim deťom a časom chvály a oslavy Božej Múdrosti i vďaky za všetkých a za všetko, čo nám vo svojej dobrote Pán daroval a neprestáva nás obdarúvať aj naďalej. V čítaniach z Božieho slova sme našli mnoho usmernení

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky