Zo života farnosti

Ježiš vzácnym hosťom mi je, nech s ním spolu navždy žijem.

V nedeľu 12. mája 2024 prijalo vo farskom kostole Obetovania Panny Márie v Kobylách 20 detí z našej farnosti prvýkrát Ježiška do svojho srdiečka.Tri deti z Kľušova sa slávnosti nemohli zúčastniťkvôli zdravotným ťažkostiam. Bolo mi ľúto mojich kamarátov, ale náš duchovný otec Patrik Šarišský imvyslúži osobitnú slávnosť v Kľušove 16. júna 2024, ktorej sa aj my deti, ktoré sme už prijali Pána Ježiša, chceme zúčastniť. Už od septembra nás

Zo života farnosti

Púť rádia Lumen 2024

V sobotu 4.5.2024 sa konala v Krakowe už 17. rozhlasová púť rádia Lumen. Zúčastnilo sa na nej okolo 13 000 pútnikov zo Slovenska. Medzi pútnikmi nechýbali ani veriaci z našej farnosti. Skoro ráno sme nasadli do autobusu a vybrali sa  putovať do centra Božieho milosrdenstva. Cestou sme sa pomodlili modlitbu posvätného ruženca, ktorý sme obetovali za pokoj vo svete , za

Zo života farnosti

Podeľme sa! 2024 – Pôstna polievka v Kobylách

Názov tejto zbierky „Podeľme sa!“ je výstižný. V našej farnosti sa to začalo tým, že náš duchovný otec vdp. Patrik Šarišský sa s nami podelil s myšlienkou zorganizovať túto zbierku formou pôstnej polievky u nás v Kobylách. Tí, ktorí boli touto myšlienkou oslovení, sa podelili so svojím voľným časom a pomocou. Pán šéfkuchár Ján Vojtek so svojou manželkou Olinkou sa

Zo života farnosti

Duchovná obnova mužov 2024

V sobotu 24. februára sa vo farskom kostole v Kobylách uskutočnila duchovná obnova mužov a otcov. Pozvaným hosťom bol dekan – farár rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove – vdp. Marek Kreheľ, ktorý sa mužom prihovoril s témou: Jonáš vs. Pavol – alebo ako to dopadne, keď je ego muža prisilné. Na duchovnú obnovu prišli muži nielen z našej farnosti, ale aj z okolitých dedín dekanátu. Sobotňajší

Zo života farnosti

Nedeľa Božieho Slova v Kobylách

Evanjelium je knihou života, ale veľmi veľa veriacich ho nikdy neprečítalo od začiatku do konca. Svätý Otec o tom hovoril počas sv. omše, ktorú slávil vo Vatikánskej bazilike pripríležitosti Nedele Božieho slova a vyzval k tomu, aby sme neboli „hluchí“ k Božiemu slovu, ktoré má moc oživiť našu vieru. Aj u nás v Kobylách sme v tento deň,

Zo života farnosti

Nezabudnuteľné zážitky v našich srdciach (ADSM 2023 v Bardejove)

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach v spolupráci s farnosťou sv. Egídia a spoločenstvom Saleziánov v Bardejove organizovalo v sobotu 25. novembra 2023 v Týždni Cirkvi pre mládež ADSM – Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy v Bardejove. Témou tohtoročného 38. ASDM je citát z listu sv. apoštola Pavla Rimanom: „Radujte sa v nádeji.“ (porov. Rim 12, 12) Hosťami ADSM boli gospelová skupina Križiaci, ktorí v tomto roku slávili 20.

Zo života farnosti

Odpustová slávnosť sviatku Obetovania Panny Márie vo farskom kostole 2023

V nedeľu 19.11.2023 sme mohli z Božej prozreteľnosti opäť sláviť odpustovú slávnostnú sv. omšu v našom farskom kostole v Kobylách. Po úvodom slávnostnom vstupe náš duchovný otec srdečne privítal hosťa – hlavného celebranta sv. omše Mgr. Iva Jakubíka, správcu farnosti Raslavice, ako aj celé veriace spoločenstvo.   Hlavný celebrant vo svojej homílii opomenul, aká krásna symbióza spája jeho

Zo života farnosti

Malá púť s veľkým zážitkom (Ruženec do Rádia Lumen)

V dušičkovej oktáve 4. novembra boli členovia ružencových bratstiev našej farnosti, spolu  s našim duchovným otcom, pozvaní promótorom pre ruženec na Slovensku, P. Matejom Šulíkom OP, zažiť krásny duchovný zážitok a to: v sobotu podvečer byť prítomní na sv. omši v diecéznej svätyni vo farnosti Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP v Košiciach, ktorá bola vysielaná Rádiom Lumen  a ako členovia ružencového

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky