Vo štvrtok 13. júla 2023 navštívila filiálny kostol v Kľušove po niekoľkoročnej odmlke rehoľa Augustiniánov z Košíc spolu s malou skupinkou mladých ľudí. Tí už tradične každý rok v lete putujú na obľúbené mariánske pútnické miesto Gaboltov k Panne Márii Škapuliarskej.

Ich návštevu u nás sme začali spoločným slávením večernej svätej omše. Veľmi aktuálne bolo pre ich prítomnosť v našom kostole aj evanjelium toho dňa. V 10. kapitole Matúšovho evanjelia totiž Ježiš posiela svojich apoštolov so slovami: „Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vojdete do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám.“

V úvode všetkých pútnikov privítal náš duchovný otec. Páter Andrej Kovaľák, ktorý bol hlavným celebrantom svätej omše, počas svojej kázne poďakoval farníkom Kľušova, že slová tohto evanjelia nám skutočne nie sú cudzie. Augustiniánov sme u nás po rokoch opäť milo privítali, pohostili a oni sa nám za to odvďačili zaujímavým večerným programom v kultúrnom dome, ktorí pre nás po svätej omši už tradične pripravili. Na ďalší deň pokračoval ich program v kostole prednáškou a rannými chválami. Pevne veríme, že nás svojou návštevou potešia aj o rok. 

Text: Silvia Petrašková

Foto: Katka Harčaríková

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky