Víkend 15.- 16. júla 2023 patril, ako zvyčajne každý rok, sviatku Panny Márie Karmelskej. Tridsaťdva pútnikov z našej farnosti, po požehnaní na cestu našim duchovným otcom Patrikom, sa už tradične vybralo putovať peši do Gaboltova. Putovali mladí, ale aj tí vekom starší, ktorí nám boli povzbudením na niektorých úsekoch našej púte. Cestou sme spievali mariánske piesne, pomodlili sme sa všetky štyri časti posvätného ruženca a Korunku Božieho milosrdenstva. Boli chvíle, keď sme putovali v tichu, v rozjímaní, ale aj chvíle keď sme sa venovali našim blížnym. Nezabudnuteľný a ničím nenahraditeľný pocit, keď sme všetci prepotení a unavení kľakli pred obraz Panny Márie Karmelskej v Gaboltove, aby sme jej ďakovali za sprevádzanie a prosili o jej príhovor v našich životných potrebách a skúškach. 

Duchovný program  a  sv. omša, ktorí boli pripravené na hore, nás taktiež duchovne naplnil. Kde inde ak nie pri mame by sme načerpali novú energiu, radosť a nadšenie? 

 A povzbudení slovami kňazov sme sa vracali domov. Už teraz sa tešíme na putovanie v budúcom roku.

Text: Viera Marčinová, Kľušov

Foto: Radoslav Findiš, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky