Biblická súťaž rodín sa konala v nedeľu 15.5.2011 a víťazom sa stala rodina Jozefa Šverhu st. z Kľušova v zložení:

Jozef Šverha st., Pavol Šverha a Janík Šverha. Víťazi získali 32 bodov z 34 možných.

Výhru, vecné ocenenie a poukaz na farskú púť 2011 im odovzdal vdp. Stanislav Takáč.

Srdečne blahoželáme

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky