Po ročnej príprave bola v našej farnosti v sobotu 26.6. veľká slávnosť – birmovka. Svätú omšu celebroval a sviatosť birmovania 92 birmovancom udelil Mons. doc. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik PhD.,

 

pomocný biskup košickej arcidiecézy. Pomazanie svätou krizmou pri birmovaní je znakom posvätenia. Kresťania, tí čo sú pomazaní, birmovaním dostávajú vo väčšej miere účasť na poslaní Ježiša Krista a na plnosti Ducha Svätého. „Prijmi znak daru Ducha Svätého“ Birmovanci sa obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista a šírili a obhajovali vieru. Všetci veriaci sú krstom a birmovaním Bohom určení na apoštolát a majú povinnosť, ako jednotlivci, aj ako spojení v združeniach snažiť sa, aby božské posolstvo spásy všetci ľudia na celom svete spoznali a prijali.

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky