Zo života farnosti

Požehnanie nového vonkajšieho oltára a kňazské rekolekcie v Obišovciach

Každý rok v mesiaci september bývajú celodiecézne kňazské rekolekcie spolu s otcom arcibiskupom Bernardom. Tohto roku boli trochu iné, lebo sa konali na mariánskom pútnickom mieste v diecéznej svätyni v Obišovciach.   Rekolekcie v sobotu 2. septembra 2023 boli spojené s požehnaním nového vonkajšieho oltára a tejto slávnosti sa zúčastnili aj veriaci našej farnosti spolu s duchovným otcom Patrikom. Slávnosti sa zúčastnilo množstvo veriacich z celej

Zo života farnosti

Po roku sme sa opäť stretli na tábore (DFT 2023)

Aj tento rok sa u nás v Kobylách konal už tradičný ôsmy ročník DENNÉHO FARSKÉHO TÁBORA. Počas celého týždňa sa 68 detí spolu s animátormi dozvedali o živote Mojžiša. Tábor sme začali svätou omšou, kde sme prosili o ochranu po celý čas a duchovný otec nás počas kázne povzbudil, ako sa treba správať a vzájomne rešpektovať. Po svätej omši sme sa presunuli

Zo života farnosti

Modlitba posvätného ruženca v prírode

Pomaly sa už stáva tradíciou, že každoročne v období sviatku Nanebovzatia Panny Márie sa schádzajú veriaci z Kľušova v prírode pri obraze „Matky ustavičnej pomoci“ na modlitbe posvätného ruženca. Tento sviatok je nám veriacim z Kľušova obzvlášť blízky, lebo na neďalekej Kľušovskej Zábave je zasvätený kostolík práve Panne Márii Nanebovzatej a vtedy je tam odpustová slávnosť.  Na túto odpustovú

Zo života farnosti

Výlet dôchodcov Tyłicz/Krynica-Zdrój

Aj v tomto roku sa uskutočnil výlet starobných dôchodcov obce Kobyly. Vo štvrtok 22. júna sme navštívili blízky Tyłicz a kúpele Krynica v Poľsku. V doprovode duchovného otca Patrika Šarišského sme sa najprv zastavili v obci Lenártov, kde nás privítal kobylský rodák d. o. Marcel Štalmach a v kostole sv. Leonarda bola odslúžená sv. omša. V neďalekej obci Tyłicz sme sa v ružencovej záhrade pomodlili

Zo života farnosti

Misijná púť detí v Obišovciach 2023

Trinásteho mája 2023 sme si pripomenuli 106. výročie zjavení Panny Márii vo Fatime.  Štyridsať detí a osem dospelých z farnosti Kobyly s požehnaním duchovného otca Patrika vyrazilo v tento deň na púť do Obišoviec k Ružencovej Panne Márii.  Aby to bola naozajstná púť, autobus nás vyložil v Ličartovciach, odkiaľ sme sa vydali na cestu. Tá síce bola trochu prašná, no zároveň

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky