J. Ex. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita sa dnes dožíva vzácneho životného jubilea – 70 rokov.

Pri tejto príležitosti Vám otec arcibiskup srdečne blahoželáme a v modlitbách ďakujeme za dar Vášho života.

Zároveň vyjadrujeme vďaku za Vašu otcovskú starostlivosť a lásku.

Nech Vás Pán požehnáva a na príhovor Panny Márie obdarí dobrým zdravím, múdrosťou a silou, aby ste ako nástupca apoštolov verne konali učiteľskú, kňazskú a pastiersku službu.

Ad multos annos!

Otec duchovný a veriaci farnosti Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky