V dňoch od 26. – 30.7. sa v Kobylách konal šiesty ročník Denného farského tábora. Dokopy sa ho zúčastnilo 74 detí a 25 animátorov. Ani tento rok by sme sa nezaobišli bez pomoci otca duchovného, pomocníkov v kuchyni, mnohých dobrodincov, našich sponzorov a vašich modlitieb. Liturgický rok, ktorý práve prežívame, je zasvätený pestúnovi Pána Ježiša, preto hlavnou témou tábora bol práve sv. Jozef. Počas piatich dní bolo našou úlohou spoznať sv. Jozefa a dopátrať sa k týmto jeho vlastnostiam: priateľský, poslušný, pracovitý, príkladný a pobožný. Pondelok sme začali sv. omšou, ktorú doprevádzal zbor detí a animátorov. Celý deň sa niesol v duchu spoznávania sa navzájom pomocou rôznych zoznamovacích hier. Na konci dňa sme sa vzdali výhry v prospech našich kamarátov, a tým sme si upevnili naše nadobudnuté priateľstvá. Ďalší deň sme začali túrou k stožiaru, počas ktorej sme plnili rôzne úlohy. Poobede sme sa dopracovali k pravidlám tábora, ktorými sme sa riadili až do jeho konca. Tretí deň sme si overili naše zručnosti pri tvorivých dielňach a horúci deň sme ukončili osviežením v podobe vodných hier. Vo štvrtok sme sa snažili byť príkladní ako sv. Jozef, a preto sme vyzbierali a vyseparovali nájdený odpad. Posledný deň tábora sme si zasúťažili a zmerali naše sily v turnajoch a tábor sme ukončili svätou omšou. Ani tento rok nechýbala spoločná opekačka s rodičmi, po ktorej nasledovala nočná hra. Napriek mnohým skúškam sme to aj tento rok s Božou pomocou zvládli a odnášame si veľa pekných zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

animátorky

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky