Milí veriaci, nakoľko bardejovský okres od 17.9.2021 vstúpil do bordovej farby COVID automatu, sme povinní podľa nariadenia Ministerstva zdravotníctva pristúpiť k obmedzeniam na sv. omšiach.

Zároveň oznamujeme, že o. arcibiskup udelil pre náš dekanát a aktuálnu situáciu DIŠPENZ, ktorý oslobodzuje veriacich od povinnej účasti na sv. omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok.

Vopred Vám ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie nariadení v záujme ochrany zdravia nás všetkých.

SV. PRIJÍMANIE sa bude rozdávať pre tých, ktorí nespĺňajú podmienky účasti, po sv. omšiach.

SV. OMŠE V SOBOTU 18. 9.

Kľušov 16.30 hod.
– pre TP
Kobyly 18.00 hod. – pre TP

TP“ osoby
•testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 PCR alebo LAMP 72 hod od odberu antigénový test 48 hod od odberu
•preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

kapacita prítomných na omši je obmedzená na 25% kapacity chrámu
povinnosť mať prekryté horné aj dolné dýchacie cesty respirátorom FFP2 (nestačí rúško)
povinnosť nahlásiť meno a telefónny kontakt (prosíme, aby ste lístočky s vašim menom a kontaktom, pripravené doma, vhodili do označenej krabice pri vstupe do chrámu. Budú archivované 2 týždne a potom zničené, ak nebudete mať pri sebe kontakt, tak si ho budete môcť vypísať pri vstupe do chrámu)
majte so sebou buď potvrdenie o zaočkovaní (CovidPASS) alebo potvrdenie o ATG teste (nie staršie ako 48 hodín) alebo PCR teste (nie starší ako 72 hodín) alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID (max. 180 dní)

SV. OMŠE V NEDEĽU 19. 9.

Janovce 7.30 hod.
– kompletne zaočkovaní
Kobyly 9.00 hod. – kompletne zaočkovaní
Kľušov 10.30 hod. – kompletne zaočkovaní

Kompletne zaočkované“ osoby
• 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny
• 21 dní po jednodávkovej vakcíne
• 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami
• deti do 12 rokov veku.

kapacita prítomných na omši nie je obmedzená
povinnosť mať prekryté horné aj dolné dýchacie cesty respirátorom FFP2 (nestačí rúško)
povinnosť nahlásiť meno a telefónny kontakt (prosíme, aby ste lístočky s vašim menom a kontaktom, pripravené doma, vhodili do pripravenej krabice pri vstupe do chrámu. Budú archivované 2 týždne a potom zničené, ak nebudete mať pri sebe kontakt, tak si ho budete môcť vypísať pri vstupe do chrámu)
potvrdenie o očkovaní (CovidPASS) majte pri sebe

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky