Ďalší zo série príspevkov z príležitosti 50. výročia posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda v Kľušove

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky