Duchovné zamyslenie

Vianočné prianie

Toto je dôvod našej radosti: sme milovaní, sme vyhľadávaní, Pán nás hľadá, aby nás našiel, aby nás ešte viac miloval. Toto je dôvod radosti: vedieť, že sme boli milovaní bez akejkoľvek zásluhy, že nás Boh vždy predchádza v láske, v láske takej konkrétnej, že sa stala telom a prišla prebývať medzi nás, v tom Dieťati, ktoré

Duchovné zamyslenie

Boh k nám hovoril cez svoje Slovo

Boh k nám hovoril cez svoje Slovo V predvečer sviatku našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, v nedeľu 4.7.2021, prebiehalo vo farskom kostole Obetovania Panny Márie v Kobylách čítanie zo Svätého Písma (VIII.ročník). Spolu s naším duchovným otcom Patrikom Šarišským sme sa pomodlili Hymnus k Duchu Svätému, aby sme lepšie pochopili Slovu, ktorým sa nám Pán Boh chce prihovoriť. Čítania

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky