Dňa 27. mája 2023 sa po ôsmich rokoch konala ružencová duchovná obnova, ktorej téma bola „Panna Mária Kráľovná“. Duchovná obnova sa konala v kostole sv. Cyrila a Metoda v Kľušove pre celú farnosť.  Viedol ju P. Matej Šulík, promótor pre ružencové bratstvá. Začali sme ju modlitbou radostného ruženca, ktorá bola obetovaná za naše ružencové bratstvo, ružencové bratstvá na Slovensku, za naše rodiny a pokoj vo svete. Po modlitbe ruženca nasledovala svätá omša, ktorú celebroval Páter Matej spolu s našim duchovným otcom Patrikom. V homílii nás Páter pozval k svätosti, jednote a modlitbe posvätného ruženca. Svätí a jednotní môžeme byť jedine cez modlitbu, ktorá nám dá silu prekonať všetky životné prekážky.  

Po svätej omši nasledovala prednáška, kde nám Páter vysvetlil niektoré praktické veci ohľadom živého ruženca, mesačného stretnutia ruženčiarov a výmeny ružencových tajomstiev. Problém týchto dní – „ako pritiahnuť mladých ľudí do kostola a k modlitbe ruženca“ veľmi výstižne aj pomenoval: „Máme žiť tak, aby sme svojím životom svedčili o našej viere, aby mladí videli náš príkladný kresťanský život.“

Boli sme povzbudení prednáškou o Panne Márii Kráľovnej. Kiežby nám aj táto obnova pomohla žiť podľa vzoru Panny Márie a naštartovala nás ku každodennej modlitbe posvätného ruženca.

Vyslovujem vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto duchovnej obnove, aj keď niektorí ruženčiari nejavili záujem o duchovné dobro, ktoré sme zažívali spoločne ako jedna farská rodina. Po skončení obnovy sa stretli v kultúrnom dome kňazi a horliteľky na spoločnom agapé a príjemnej diskusii.

Text: Viera Marčinová, horliteľka RB

Foto: Mgr. Jozef Petraško

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky