Volám sa Hanka a 21. mája 2023 som prvýkrát so svojimi rovesníkmi z našej farnosti prijala Pána Ježiša do svojho srdiečka. Spolu nás bolo 18 detí. 

Už od septembra počas hodín náboženstva sme sa na túto veľkú slávnosť pripravovali. Počas svätých omší, ktoré boli za účasti nás detí, nám duchovný otec vysvetľoval Božie slovo, usmerňoval a povzbudzoval nás k dobrému životu. 

Tiež sme sa mali naučiť niekoľko otázok z katechizmu, z ktorých nás potom duchovný otec všetkých preskúšal. Trošku som sa bála, či si to všetko zapamätám, no ja aj moji kamaráti sme to nakoniec zvládli.

Keď sme už boli takto pripravení, museli sme si najskôr pred prijatím Pána Ježiša očistiť naše srdcia vo sviatosti zmierenia. Pristúpili sme k nej v sobotu pred nedeľňajšou slávnosťou. Mala som strach aj trému, no náš milujúci Boh nám všetkým hriechy odpustil.

Nasledoval ten veľký slávnostný deň. Ešte aj počasie bolo krásne slnečné. Všetci sme sa zišli pred kostolom a netrpezlivo sme očakávali moment, kedy vojdeme dnu a začne sa svätá omša. 

Všetci sme sa do tejto slávnosti aktívne zapojili. Niektoré deti čítali čítania, prosby, spievali žalm a iné pesničky, prednášali básničky a priniesli obetné dary. 

Na záver svätej omše prišiel čas na darčeky. Duchovný otec Patrik nám daroval pamätný list, ruženec, knižku „Deväť prvých piatkov“ a  „Spytovanie svedomia“. Darček od nás deti dostali aj naši rodičia v podobe malého srdiečka. 

Veľká vďaka za túto slávnosť Prvého svätého prijímania, patrí nášmu duchovnému otcovi, rodičom a ostatným príbuzným, no v prvom rade Pánu Bohu, že sa nám v tento deň daroval ako ten najväčší dar. 

Hanka s mamkou

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky