Vo štvrtok 9. júna 2022 sa kobylskí dôchodcovia so starostom obce Ing. Jozefom Šoltýsom a duchovným otcom Patrikom zúčastnili malého duchovného výletu. 

Ráno o pol ôsmej sme vzorne pripravení čakali na autobus, ktorý nás zaviezol do Košíc, konkrétne na Karmel (sídlisko KVP) k Bosým karmelitánkam. Tam nás veľmi milá sestra oboznámila s históriou kláštora a s rehoľným životom jeho sestier, ktoré žijú modlitbou, skrytou obetou a o svoje živobytie sa starajú vlastnou prácou a spoľahnutím sa na Božiu prozreteľnosť. Následne sme sa mohli krátko stíšiť v ich útulnej kaplnke.

 Naša cesta potom pokračovala do Lorinčíka (neďaleko Košíc), kde na konci dediny v krásnom lesnom prostredí sa nachádza mužský kláštor Bosých karmelitánov. Tam nás taktiež oboznámili s ich históriou a životom v komunite. Kláštor tiež poskytuje priestory pre duchovné cvičenia spoločenstiev i pre individuálne potreby veriacich.

Po krátkom oddychu a občerstvení sme vyrazili do farnosti Široké, kde nás už očakával náš bývalý duchovný otec Stanislav Takáč. V ich novovytvorenej Ružencovej záhrade, ktorá sa nachádza blízko kostola, sme sa spoločne pomodlili posvätný ruženec, po ktorom nasledovala svätá omša v nádhernom, modernom a priestrannom kostole sv. Mikuláša. V rámci homílie, nás duchovný otec Stanislav oboznámil s osobnosťou Juraja Dobranského, rodáka z neďalekej Demjaty, ktorý ako laik bol horlivým rozširovateľom modlitby posvätného ruženca a obnovovateľom katolíckych spoločenstiev na Šariši. Je pochovaný ma miestnom cintoríne v Širokom, kde sme sa zastavili na krátku modlitbu. Po sv. omši nás pred kostolom čakalo milé prekvapenie v podobe chutných koláčikov, ktoré napiekli miestne farníčky. Patrí im za to veľká vďaka.

Naša cesta potom pokračovala do reštaurácie pod Braniskom, kde sme si spolu aj s duchovným otcom Stanislavom pochutnali na dobrom obede. Cestou naspäť nás duchovný otec Patrik všetkých pozval na výbornú zmrzlinu do Fričoviec, ktorá bola veľmi príjemným občerstvením. Mierne unavení, ale radostní, sme sa šťastne vrátili do Kobýl.

Úprimná vďaka patrí OÚ v Kobylách, pod vedením Ing. Jozefa Šoltýsa, ktorý tento výlet sponzoroval, nášmu duchovnému otcovi Patrikovi, že prijal pozvanie stráviť čas s dôchodcami a hlavne nášmu nebeskému Otcovi, že nám daroval priaznivé počasie a že nás celý ten čas viedol a ochraňoval.

M. Č.

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky