(Nitra– Bratislava –Devín –Assisi Rím)

V roku viery a v roku sv. Cyrila a sv. Metoda

Termín:  15.09.2013 – 21.09.2013

Cena: 285,- Eur +komplexné poistenie 9,90- Eur

PROGRAM:

1.deň: Odchod z Kľušova o 11.00 hod do Nitry, popoludní prehliadka Katedrály sv. Emeráma, diecézne múzeum, hrad, ubytovanie, večera, nocľah.

2. deň: raňajky, odchod do Devína, prehliadka, príchod do Bratislavy, Dóm sv. Martina, seminár sv. Cyrila a Metoda, sv. omša , historické centrum, večer odchod cez Rakúsko do Talianska, nočná jazda

3.deň: príchod do Assisi, prehliadka bazilík sv. Františka a sv. Kláry, Porciunkula, Santa Maria degli Angeli, odchod do Ríma, popoludní prehliadka Baziliky sv. Pavla za hradbami, opátstvo Tre Fontane, sv. omša, ubytovanie, večera, nocľah

4. deň: raňajky, audiencia u sv. otca Františka, sv. omša v PÚSCM, večera, nocľah

5. deň: prehliadka Vatikánu, bazilika sv. Petra (možnosť výstupu na kupolu), sv. omša, Forum Romanum, Koloseum, Piazza Navonna, Pantheon, Fontana di Trevi, večera, nocľah

6.deň: raňajky, Bazilika S.Maria Maggiore, Sväté schody, Laterán, bazilika sv. Kríža, bazilika sv. Klementa (hrob sv. Cyrila), sv. omša, popoludní odchod nočnou jazdou na Slovensko

7. deň: v popoludňajších hodinách príchod na Slovensko

V cene je zahrnuté: doprava, vstup a parkovanie bus v Assisi, 2X vstup bus do Ríma, sprievodca, kňaz, 4X ubytovanie, 4X raňajky, 4X večera, lístky na MHD v Ríme

V cene nie je zahrnuté: vstupy do múzeí, na kupolu sv. Petra…

Ubytovanie (U1): 2-3 lôžkové izby s WC + sprcha/kúpeľňa

Doprava(D1): klimatizovaný bus s audio a video zariadením, vysoké polohovateľné sedadlá, individuálne osvetlenie, predaj teplých a studených nápojov

Stravovanie (S1): 4X kontinentálne raňajky + 4X teplá večera

Počas jazdy autobusom technická prestávka každé 3 – 4 hodiny

Sprievodca má právo zmeny programu, trasy cesty a času príchodov a odchodov podľa momentálnej situácie na mieste. Nie zásadné!

CESTOVAŤ MOŽETE AJ NA OBČIANSKY PREUKAZ!

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky