Aj tento rok sa veriaci kobylskej farnosti zúčastnili púte v Gaboltove, aby si prišli uctiť Škapuliarsku Pannu Máriu a načerpať nové duchovné sily do ďalšieho života. Keďže boli vydané sprísnené opatrenia ohľadom zhromažďovania väčšieho počtu občanov, nemohla sa púť konať na  diecéznej úrovni, ale iba na farskej úrovni, na ktorej sa 8. augusta zúčastnilo vyše 300 veriacich. 

Program púte bol upravený na modlitbu krížovej cesty, modlitbu posvätného ruženca, vysluhovanie sv. zmierenia a slávenie sv. omše.  

Veriaci nezabudli ani na svojho bývalého duchovného správcu vdp. Jozefa Juhása (farár v r. 1969-1972),  ktorý je v Gaboltove pochovaný.  Prítomným sa pri hrobe prihovoril terajší duchovný otec kobylskej farnosti vdp. Patrik Šarišský. Na základe rozprávania pána Jozefa Šverhu, vtedajšieho člena Komisie pre výstavbu kostola, odzneli aj informácie o živote vdp. Juhása a jeho prínose pre vtedajšiu miestnu cirkev pri výstavbe kostola.  

Púte sa zúčastnili aj veriaci z Hertníka a Bartošoviec. Sobotné dopoludnie strávené v Gaboltove sa vydarilo a verme, že odovzdané posolstvo z príhovoru a homílie duchovného otca si nájde miesto v živote každého pútnika.  

Text: Mgr. Ján Marčin 
Foto: Jozef Matej, autor  

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky