Aj tento rok sa nám v Kobylách podarilo zorganizovať začiatkom druhej polovice prázdnin (3.–6.8.) už V. ročník Denného letného tábora. Rok čo rok rastieme a ani tentokrát to nebolo inak. Spolu bolo 61 detí a 26 animátorov. Nesmieme však zabudnúť ani na duchovného otca a tých, ktorí sa starali o to, aby sme mali plné brušká. 

Keďže je rok Božieho slova, pri príprave sme sa inšpirovali Svätým Písmom a hlavnou témou bol biblický príbeh o Noemovej arche. 

Cely tábor sa niesol v kresťanskom duchu, a preto sme ho začali a ukončili svätou omšou, ktorú spestril zbor animátorov. Nezabúdali sme však ani na pravidelnú modlitbu v skupinkách na začiatku a na konci dňa. 

Po oficiálnom otvorení, keď najmladšia účastníčka symbolicky zazvonila na zvonček, sme sa presunuli do areálu školy, kde prebiehal náš tábor. Tam sa deti rozdelili do skupiniek a zoznámili sa s ostatnými členmi a animátormi ich tímu. 

Našou prvou úlohou bolo rozlúštiť odkaz od Boha, z ktorého sme sa dozvedeli, že sa blíži potopa, a tak sme prostredníctvom rôznych hier získavali materiál na výrobu pomyselnej lode. Počas celého tábora sme do našej archy zháňali zvieratká, jedlo a Noemových príbuzných. Veľká potopa prišla vo forme vodných hier, ktoré sa tešia veľkej obľube, a to nielen u detí. Poslednou úlohou bolo zozbierať všetky farby dúhy na znak ukončenia potopy.  

Večer po skončení celého tábora bola spoločná opekačka s rodičmi. Už teraz sa tešíme, čo prinesie budúci ročník a dúfame, že sa stretneme v ešte hojnejšom počte. 

Viki a Timka, animátorky 

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky