V piatok 19. augusta 2022 sme od skorého rána putovali z východu Slovenska na západ navštíviť a pomodliť sa na posvätných miestach, kde sa Boh dotýka ľudských sŕdc. Cesta bola príjemná, popretkávaná modlitbou, chvíľami rozhovoru a sledovaním krás nášho milovaného Slovenska. Bez ťažkostí sme sa dostali pod horu Butkov a púť sa začala….

Prešli sme strmou cestou až k  Bráne rodiny a tam sa začína kamenná krížová cesta Božieho milosrdenstva. Každé zastavenie je doplnené myšlienkou sv. sestry Faustíny o Božom milosrdenstve. Prosili sme za mier a pokoj na Ukrajine i na celom svete, za naše rodiny i za našu farskú rodinu. Hore je úchvatná socha Zmŕtvychvstalého Pána, na skale pod sochou je citát zo Sv. Písma: „Ja som vzkriesenie a život.“   (Jn11, 25-26)

V Sanktuáriu sme slávili sv. omšu k úcte Božieho milosrdenstva. Povzbudení Božím Slovom a Eucharistiou sme obdivovali nádherný výhľad z tejto hory a hlavne dielo, ktoré bolo vytvorené na oslavu Boha. Nad horou sa týči veľký kríž, v ktorom je relikvia Kristovho kríža, vedľa neho je priestor upravený na slávenie liturgie. Je tam postavená aj kaplnka Božieho milosrdenstva a pamätníky sv. sestry Faustíny a sv. Jána Pavla II. Neďaleko je socha Panny Márie, Matky milosrdenstva asi 6 metrov vysoká na cca 3 metrovom podstavci a po celom priestranstve sú rady malých kaplniek s relikviami svätých. Medzi nimi je jedna mimoriadna kaplnka s nápisom: „KAPLNKA PRE TEBA“ …..Sú to silné slová, akoby Božie pozvanie k svätosti života. Uvedomili sme si, že Milosrdný Boh počíta aj s Tebou, so mnou, každý má medzi svätými svoje miesto, len ho treba svojím životom a skutkami lásky zaujať.

Po modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu sme schádzali modliac sa mariánsky ruženec dolu, k autobusu. Oddýchli sme si v Dubnici nad Váhom v hoteli Kristína a druhý deň sme putovali do Skalky nad Váhom, na miesto, kde žili pustovníci sv. Andrej- Svorad a Beňadik. Začali sme svätou omšou v diecéznej svätyni na Malej Skalke. Duchovný otec nás povzbudil na príklade týchto pustovníkov, ako je aj v dnešnej dobe potrebné pokánie a modlitba, život obety a lásky k Bohu aj k blížnym. Miestny kňaz nám povedal mnoho zaujímavostí o týchto pustovníkoch, aj o tomto mieste. Vydali  sme sa na krížovú cestu, v ktorej sme uvažovali o pustovníkoch, ich čnostiach a prosili sme o ich orodovanie. Lesnou cestou po zelených šípkach sme kráčali ku kláštoru. Bola to zaujímavá, ale aj náročná  cesta, ktorá vyskúšala našu dôveru a vytrvalosť. S vďačnosťou a modlitbou Anjel Pána sme začali prehliadku historického pútnického miesta – Kláštora na Skalke. Začala sa zaujímavou a výstižnou prednáškou o historických udalostiach a dianí na tomto mieste až do dnešných dní.

Táto púť bola obohatením a duchovným zážitkom, z ktorého môžeme čerpať posilu a inšpiráciu do ďalších dní nášho života. Ďakujeme najprv Pánu Bohu, nášmu duchovnému otcovi Patrikovi Šarišskému a pani Vierke Marčinovej i všetkým, ktorí pomohli k realizácii tejto nádhernej púte. Nezabudnime, Pán Boh počíta s každým z nás a na Butkove má aj „KAPLNKU PRE TEBA“…    

Mária Krakovská, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky