Za obetavú miništrantskú činnosť sa v nedeľu 13. 09. 2020 uskutočnil prvý ,,miništrantský deň“ chlapcov z celej farnosti Kobyly (Kobyly, Kľušov, Janovce).  

Začal sa úvodom na popoludňajšej fatimskej pobožnosti vo farskom kostole Obetovania Panny Márie v Kobylách a potom zhromaždením na farskom dvore, odkiaľ sa spolu aj s našim duchovným otcom chlapci presunuli do športového areálu pri Základnej škole v Kobylách.  

Tam ich už čakali šikovní ,,letní“ animátori s pripravenými športovými aktivitami. Štart športu dala úvodná spoločná modlitba vedená strojcom myšlienky stretnutia – duchovným otcom – po ktorej sa chlapci miništranti rozdelili do štyroch družstiev po päť členov a s nadšením a odhodlaním sa pustili do pripravených športových aktivít, ako aj futbalových zápasov. 

Zaujímavým vyhodnotením, kde sa ukázalo, že každý je zdatnejší a šikovnejší v niečom inom, boli odmenení sladkosťou a malou pozornosťou všetci zúčastnení. Ako povedal duchovný otec, našou úlohou je objavovať v sebe všetky dary, ktoré nám Boh dal a využiť ich na konanie dobra, na rozvíjanie priateľského vzťahu s inými. Je potrebné takéto sceľovanie a združovanie, nakoľko nás tiež ľudsky a duchovne formuje. 

Veľmi pekný záver tohto stretnutia dala večer aj spoločná opekačka miništrantov a ich príbuzných (rodičia a súrodenci), pri ktorej si všetci radi doplnili sily za vynaloženú športovú energiu.   

Ján a Romanko Lukáčovi, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky