V septembri v rámci jesenných kántrových dní sa v našej farnosti slávili (16.-18.9.20) ďakovné sv. omše za úrodu. Duchovný otec vyzval veriacich v každej obci, aby si v košíkoch priniesli na požehnanie plody zeme zo svojich záhrad a polí. Takéto požehnávanie úrody sa v našej farnosti uskutočnilo po prvýkrát. Košíky boli naplnené zeleninou, ovocím a bylinkami rôzneho druhu a farby.   

Duchovný otec pri sv. omši pripomenul, že starostlivý Boh nám vo svojej prozreteľnosti poskytuje plody zeme, ktoré udržiavajú náš život, ale zároveň pomáhajú nášmu duchovnému rozvoju, najmä vtedy, keď sa s nimi delíme s ostatnými – chudobnými a núdznymi.  

Takto sme si pri vyjadrení vďaky za úrodu ešte viac všetci uvedomili, ako nás Nebeský Otec vo svojej láske a dobrote požehnáva. 

Martiny Maníkové, Janovce   

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky