V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.“ (Lk 1, 39)

A tak aj tento rok sme sa rozhodli pokračovať v našej pešej pútnickej tradícii a z našej farnosti sme putovali do Gaboltova k našej Nebeskej Matke -Škapuliarskej Panne Márii. Hnacím motorom bola veľká túžba, ktorá horela v našich srdciach, túžba po stretnutí sa s Ježišom a Pannou Máriou počas púte.

Mariánska púť sa začala po sobotňajšej rannej sv. omši (16.7.) v Kobylách, kedy nám duchovný otec udelil požehnanie pre pútnikov. Po ceste sa k nám pridali aj Kľušovskí pútnici. Pre celkovo 35 veriacich to bol požehnaný čas vyplnený modlitbami, spevom, rozjímaním, či rozhovormi a plynul tak rýchlo, ako ubiehajúce kilometre. 

Do Gaboltova sme vchádzali so spevom, radosťou i dojatím a pred oltárom pod milostivým obrazom Škapuliarskej Panne Márie sme odovzdalivšetko to, čo sme niesli vo svojich srdciach. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa vybrali putovať pešo, ale aj tým, ktorí sa s nami spájali duchovne, za modlitby, ochotu aj všetko ostatné počas putovania. Nech Panna Mária má nás všetkých pod svojím plášťom, aby sme verne počúvali jej Syna a tak dosiahli cieľ našej pozemskej púte, nebo.

rod. Lukáčová

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky