Siedmy ročník detského farského tábora je aj toto leto úspešne za nami. Tento rok sme sa zamerali na biblický príbeh o Stvorení sveta. Tábor prebiehal v dňoch od 8.-12. augusta a zúčastnilo sa ho 70 detí a 25 animátorov.

Tábor tradične odštartovala najmladšia účastníčka zazvonením zvončeka na úvodnej sv. omši. Prvý deň patril zoznamovaniu sa v rámci skupiniek a stanoviskám, cez ktoré sme sa dopracovali k stvoreniu svetla a tmy. V utorok sme putovali k stožiaru, aby sme boli čo najbližšie tomu, čo stvárame – k oblohe, slnku, hviezdam a mesiacu. Stred týždňa bol o tvorstve pevniny a rastlín, ktoré sme si aj spoločne zasadili. Formou vodných hier sme takistostvorili vodu. Vo štvrtok sme sa venovali stvoreniu zvierat, ktorých masky sme si vytvorili počas tvorivých dielní. Dielom posledného dňa bol človek – najdokonalejšie Božie stvorenie.

Počas celého tábora sme spoločne vytvárali aj plagát Stvorenia sveta, na ktorom každý deň pribudlo to, čo sme v daný deň stvorili. Na záverečnej sv. omši sme poďakovali BOHU za to, že nám pomohol uskutočniť toto veľké dielo aj tento rok. Veríme, že si z tábora každý odniesol niečo pekné a hodnotné, čo ostane v srdci ešte dlhú dobu.

animátorka Zuzka

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky