V piatok 11. septembra navštívil našu farnosť otec Peter Majerník, diecézny kňaz pôsobiaci na misii v africkej Tanzánii, rodák z Bertotoviec (okres Prešov). Otec Peter slúžil sv. omše v Kľušove  a Kobylách, počas ktorých  veriacim priblížil každodenný život v tomto kúte sveta. Tento misionár spravuje farnosť, v ktorej potrebuje dostavať kostol, faru a miestne komunitné centrum. Spomínal, že veriaci majú veľkú úctu k Panne Márii, preto  vybudoval na miestnom návrší pútnické miesto, ktoré je už aj oficiálne vysvätené biskupom. Hovoril o veľkej úcte k miestnym autoritám, a teda aj o úcte ku kňazovi. Ľudia sú tam jednoduchší, ale o to radostnejší a spontánnejší. Sv. omša je tam jedna hudobná a tanečná udalosť, na ktorej takýmto veselým spôsobom oslavujú Boha.  

Čas otca Petra bol obmedzený, preto aj jeho rozprávanie u nás nebolo úplne vyčerpávajúce. V závere však všetkých pozval na návštevu k sebe do Tanzánie a na konci sv. omše udelil kňazské požehnanie v swahilčine. Veriaci mu ako znak úctu a podpory odovzdali finančný príspevok na dokončenie ním začatého diela.  

Pre všetkých prítomných to bol dobre strávený čas, kde si každý uvedomil, že Cirkev je univerzálna, hoci v každom kúte sveta iná. Ale jednotne chváliaca nášho Boha. 

Text: Mgr. Ján Marčin, Kľušov 
Foto: Mgr. Jozef Petraško 

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky