Evanjelium je knihou života, ale veľmi veľa veriacich ho nikdy neprečítalo od začiatku do konca. Svätý Otec o tom hovoril počas sv. omše, ktorú slávil vo Vatikánskej bazilike pripríležitosti Nedele Božieho slova a vyzval k tomu, aby sme neboli „hluchí“ k Božiemu slovu, ktoré má moc oživiť našu vieru.

Aj u nás v Kobylách sme v tento deň, 21. januára 2024, chceli oživiť našu vieru, čítať, počúvať, nechať v sebe pôsobiť Božie Slovo, aby nás Ono uzdravilo, posilnilo, usmernilo, povzbudilo, správne viedlo, jako sme v tento deň aj počas sv. omše spievali v responzóriovom žalme: „Ukáž nám, Pane, svoje cesty.“

Toto popoludnie s Božím Slovom otvoril náš duchovný otec vdp. Patrik Šarišský, ktorý prečítal úvodné žalmy, pokračovali zúčastnení lektori a na záver sme dostali kňazské požehnanie.

Čítaním z Knihy žalmov sme opäť načerpali z tohoto prameňa živej vody a s novou silou a odvahou  kráčame do dalších dní s vrúcnou prosbou: „Bože príď mi na pomoc….“

Mária Krakovská, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky