V sobotu 24. februára sa vo farskom kostole v Kobylách uskutočnila duchovná obnova mužov a otcov. Pozvaným hosťom bol dekan – farár rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove – vdp. Marek Kreheľ, ktorý sa mužom prihovoril s témou: Jonáš vs. Pavol – alebo ako to dopadne, keď je ego muža prisilné.

Na duchovnú obnovu prišli muži nielen z našej farnosti, ale aj z okolitých dedín dekanátu. Sobotňajší program začal spoločnou modlitbou v kultúrnom dome. V jej úvode sme mohli každý osobne napísať na papierik mená nám blízkych ľudí, za ktorých sme chceli túto modlitbu obetovať. Pri tejto modlitbe sme sa učili Boha chváliť, ďakovať mu za všetko a odovzdávať naše rodiny a všetko, čo v nich prežívame. 

Po týchto modlitbách dostal slovo hosť – bardejovský dekan Marek Kreheľ. Prihovoril sa k nám s dvoma prednáškami o prorokovi Jonášovi a o apoštolovi Pavlovi. Počas počúvania slov prednášok som si uvedomil, aké je dôležité byť tým mužom a otcom tam, kde som, v mojej rodine, ktorú mi Boh daroval.  

Po prednáške sme sa presunuli do kostola, kde nás už čakalo osobné stretnutie s Ježišom pri adorácii, modlitbe korunky Božieho milosrdenstva a kto chcel, mal možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Tento požehnaný sobotňajší čas sme ukončili svätou omšou. Osobne som túto svätú omšu vnímal úplne ináč, asi preto, že sme tam boli my muži a počúvali sme slovo, ktoré patrilo hlavne nám mužom. V dnešnej dobe do kostola chodia väčšinou ženy a kňazi (aspoň ja mám ten pocit), kážu skôr pre nich, alebo tak všeobecne. Tým to bolo pre mňa výnimočné, že v ten deň sa Boh cez nášho otca dekana, prihováral práve nám mužom a otcom, za čo som veľmi vďačný. Záver duchovnej obnovy patril zdieľaniu pri agapé. 

Text: Jakub Harčarík

Foto: Jozef Petraško

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky