Kľušov – Aj tento rok sa podarilo v našej filiálke zorganizovať príjemné nedeľné popoludnie v krásnom prírodnom prostredí. Hlavným cieľom bolo spojiť všetkých veriacich nielen ako komunitu ľudí, ale aj ako modliace sa spoločenstvo, ktoré ďakuje a zároveň prosí o posilu do ďalších dní života. Najprv sme začali spoločnou modlitbou sv. ruženca, nasledovala Korunka Božieho milosrdenstva a po nej duchovný otec, podľa starodávneho zvyku, požehnal byliny, ktoré môžu slúžiť na ďalšie užívanie (napr. čaj).

Všetci strávili príjemné popoludnie v družnej debate medzi sebou a s duchovným otcom a záver tohto popoludnia vyvrcholil spoločnou opekačkou. Aj napriek tomu, že nás neskôr vyhnal dážď, prežili sme hodnotné duchovné popoludnie v prírode a s ľuďmi, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty.

Text a foto: Mgr. Ján Marčin

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky