Vysoká nad Uhom – V piatok 20.8.2021  naša farnosť putovala  do Vysokej nad Uhom k blahoslavenej Anke Kolesárovej. Vo Vysokej nás srdečne privítal a duchovne sprevádzal pán kaplán Rastislav  Gönci.  Púť sme  začali korunkou k Božiemu milosrdenstvu, nasledovala  informácia o živote Anky . Vyvrcholením púte bolo  slávenie svätej omše a uctenie relikvií blahoslavenej.

Z kostola sme putovali k hrobu blahoslavenej, kde sme položili na hrob kyticu kvetov , zapálili sviečku,  pomodlili sme sa za duše jej rodičov a Anku sme prosili o  orodovanie za nás.  Púť vo Vysokej sme ukončili návštevou domčeka Anky Kolesárovej a pán kaplán nás vyprevadil na cestu kňazským požehnaním.

Po posilnení a občerstvení tela pri chutnom obede sme putovali na známe pútnické miesto  gréckokatolíkov – Klokočov. V chráme nás privítal tamojší rodák kňaz Ján Fedorišin. S veľkým nadšením nám porozprával o histórii plačúcej ikony presvätej Bohorodičky i o tom, ako ho viedla v jeho doterajšom živote. Spoločne sme sa pomodlili desiatok ruženca a uctili si ikonu presvätej Bohorodičky.  Našu púť sme zakončili korunkou k Božiemu milosrdenstvu a kňazským požehnaním.

Vďaka a chvála Pane za tento požehnaný deň. Vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto púte. Tak ako pri iných púťach, tak aj tu sa ukázalo, že vieme vytvoriť jednu farskú rodinu a jedno modliace sa spoločenstvo. Veľká vďaka patrí aj ochotným kňazom, ktorí nám venovali svoj čas a duchovne nás povzbudili. 

Text: Viera Marčinová

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky