Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach v spolupráci s farnosťou sv. Egídia a spoločenstvom Saleziánov v Bardejove organizovalo v sobotu 25. novembra 2023 v Týždni Cirkvi pre mládež ADSM – Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy v Bardejove. Témou tohtoročného 38. ASDM je citát z listu sv. apoštola Pavla Rimanom: „Radujte sa v nádeji.“ (porov. Rim 12, 12)

Hosťami ADSM boli gospelová skupina Križiaci, ktorí v tomto roku slávili 20. výročie od svojho založenia, hudobná skupina Slnovrat, p. Renáta Ocilková so svedectvom a prezentáciou svojej knihy Mladým pravdu, mladí so svedectvami zo SDM z Lisabonu a mladí z rómskej komunity s rehoľnými sestrami CJ z Jarovníc, s ktorými sme si mali možnosť aj zatancovať. Pre všetkých mladých bol nachystaný chutný obed v podobe guľášu a aj osem zaujímavých workshopov, ktoré sa konali na rôznych miestach v Bardejove.

Spolu s našim duchovným otcom sme sa rozhodli, že sa zúčastníme tohto stretnutia. Jedinečný program nám priniesol nielen príležitosť stretnúť sa, ale aj spoločne osláviť hodnoty a poslanie, ktoré Kristus ponúka mladým dnešného sveta.

Deň sa začal registráciou mladých pri Bazilike sv. Egídia. Zároveň sa tu začal sprievodný program Saleziánov na Radničnom námestí, ktorý okrem iného pripomenul hodnoty solidarity a priateľstva. Privítali nás dobrovoľníci, ktorí sa starali o program a niektorí boli aj z našej farnosti Kobyly.

Významným okamihom tohto dňa bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Počas sv. omše boli odovzdané certifikáty tohtoročným animátorom, ktorí úspešne absolvovali Školu slúžiaceho srdca.

Po duchovnom posilnení nasledoval čas na spoločné posedenie a obed na Cirkevnej spojenej škole, kde sa mladí stretli, zdieľali svoje zážitky a budovali nové priateľstvá.

Popoludnie bolo venované rôznorodým workshopom, ktoré sa konali nielen v centre mesta, ale aj v Mestskej športovej hale. Témy workshopov zahŕňali osobný rozvoj, službu druhým a ďalšie aspekty saleziánskej spirituality. My sme sa boli pozrieť na menší koncert, ktorý sa konal blízko školy.

V Mestskej športovej hale pokračoval program s rôznymi aktivitami, prednáškami a hudobnými vystúpeniami. Mladí ľudia sa tu mohli viac dozvedieť o Saleziánskej misii a zároveň sa aktívne zapojiť do rôznych aktivít. Tancovali sme, spievali, smiali sa, žasli nad svedectvami, ktoré boli povedané jednoducho sme si užívali tento čas. Deň svojím záverom dosiahol vrchol na záverečnom podujatí, kde sa všetci zúčastnení zhromaždili na spoločnom zakončení. S pocitmi radosti, nádeje a nových skúseností sa mladí ľudia rozlúčili.

Celý deň ADSM v Bardejove bol príležitosťou na prežitie spoločenstva, posilnenie viery a odovzdanie hodnôt, ktoré nás formujú. Saleziánska mládež opäť raz ukázala, že mladí ľudia majú silu a vášeň meniť svet prostredníctvom lásky a služby.

Daniela Balážová, Janovce

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky