Na sviatok patrónov nášho filiálneho kostola v Kľušove – sv. Cyrila a Metoda, sme v stredu 5. júla 2023 slávili tri jubileá. Pri odpustovej sv. omši si jej hlavný celebrant, náš rodák, jezuita páter František Kovaľ SJ, pripomínal svoje 25. výročie kňazskej vysviacky a primičnej sv. omše. Zároveň ďakoval aj za 60 rokov života.

Počas celého obdobia povolania ho Pán sprevádzal na cestách. Pôsobil na misiách v Kazachstane. Neskôr ako špirituál kňazského seminára v Užhorode na Ukrajine. Potom ako kaplán na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V súčasnosti je rehoľným predstaveným komunity jezuitov v Košiciach.

Vo svojom živote sa snaží kráčať podľa hesla ich spoločnosti „Všetko použiť na väčšiu slávu Božiu.“ … ako sám hovorí: „Čo uchopíme do rúk, s kým sa stretneme, je dobré využiť na slávu Božiu, uchopiť a premeniť tento svet na oslavu Boha, aby sa ukázala Božia krása a to, že svet pochádza z Božích rúk a do Božích rúk sa má vrátiť.“

Ďakujeme Pánu Bohu za tento vzácny dar kňazstva. Vyprosujeme nášmu oslávencovi Božie požehnanie, hojnosť darov Ducha Svätého a ochranu Nebeskej mamky Panny Márie.

Ivana Kovaľová, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky