Aj tento rok v sobotu dňa 24. júna 2023 sa miništranti z našej farnosti spoločne s našim duchovným otcom Patrikom a niektorými rodičmi zúčastnili stretnutia miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE 2023, ktorého organizátorom je Arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach spoločne s Farnosťou Kráľovnej Pokoja v Prešove na Sídlisku III.

Pozvaní boli miništranti zo všetkých farností arcidiecézy bez obmedzenia veku pričom sa registrovalo takmer 300 miništrantov, čo je naozaj výborné.

Je to stretnutie, na ktoré naozaj prichádzajú miništranti z rôznych kútov arcidiecézy, a je to tak trochu odmena, a trochu aj motivácia pre ich službu. Dnes nám na svätej omši aj mnohí miništrovali. Cítiť tu záujem o liturgiu, duchovný život, ale aj hry a program, ktorý sme pripravili“ uviedol riaditeľ Arcidiecézneho centra pre mládež a organizátor podujatia d. o. Ján Kulan.

Stretnutie miništrantov sa začalo svätou omšou, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč spolu s prítomnými kňazmi. „Snažte sa byť svetlom pre druhých, ako sa o to snažil byť sv. Ján Krstiteľ, predchodca Pána Ježiša. Pomáhajte svojim kňazom vo farnostiach a buďte vždy dobrým príkladom pre svojich rovesníkov,“ povedal nám aj okrem iného pán biskup. 

Po sv. omši sme mali miništranti  možnosť klásť otcovi biskupovi otázky. Okrem tých osobných, zvedavých, či vtipných, zazneli aj vážnejšie – o biskupskej službe, či úlohách miništrantov. Po modlitbe Anjel Pána na pravé poludnie sme sa presunuli von a pochutnali si na vynikajúcom kotlíkovom guľáši a domácich kysnutých koláčoch. Tak sme sa mohli venovať rôznym pripraveným aktivitám, obzrieť si hasičskú techniku, zahrať si hry, futbal a stretnúť sa aj s hosťom – bývalým futbalovým reprezentantom Stanislavom Šestákom, ktorý sa s nami neúnavne fotil, rozdával autogramy a odpovedal na množstvo zvedavých otázok.  

V závere sa žrebovala tombola, vyhodnotili a ocenili sa jednotlivci za najlepšie plnenie aktivít. Celé stretnutie MIKE 2023 sa zakončilo modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a záverečným Božím požehnaním kňaza.

miništrant Roman s rodičmi, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky