Ako už býva zvykom, po sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (16. jún) sa vo filiálnej obci Janovce konala v nedeľu 18.6.2023 odpustová slávnosť. Na tento sviatok bol pozvaný misionár z afrického štátu Rwanda, rodák z Abrahámoviec, Páter Vlastimil Chovanec (RCJ), ktorý znova navštívil našu farnosť po dvoch rokoch. Hlavného celebranta a kazateľa privítal v úvode sv. omše náš duchovný otec. 

Páter Vlastimil pochádza z kongregácie Rogacionistov Najsvätejšieho Ježišovho Srdca. Ešte pred samotným začiatkom slávenia sv. omše sa Páter s našimi veriacimi pomodlil modlitbu sv. ruženca. Jeho homília a kázeň sa niesla v duchu slov Boh je milosrdný, čo v preklade značí meno zakladateľa rádu Rogacionistov, sv. Hanibala. A tak Páter Vlastimil nadviazal na Ježišove Srdce, ktoré je milé, láskavé, ku ktorému sa môžeme utiekať v každom čase, lebo On počuje naše volania. Na konci sv. omše sme Pátrovi poďakovali za jeho slová, ktorými nás povzbudil k neustálej prosbe o milosti Najsvätejšieho Srdca.

K duchovnej atmosfére dopomohlo aj počasie, keď počas bohoslužby obety vonku začala búrka, ale my sme boli v bezpečí v Dome nášho Pána a pri odchode z kostola pršalo, čo by sme mohli prirovnať k zmytiu našej pomyselnej „duchovnej nečistoty“.

Otília Kočambová, Janovce

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky