Aj v tomto roku sa uskutočnil výlet starobných dôchodcov obce Kobyly. Vo štvrtok 22. júna sme navštívili blízky Tyłicz a kúpele Krynica v Poľsku. V doprovode duchovného otca Patrika Šarišského sme sa najprv zastavili v obci Lenártov, kde nás privítal kobylský rodák d. o. Marcel Štalmach a v kostole sv. Leonarda bola odslúžená sv. omša. V neďalekej obci Tyłicz sme sa v ružencovej záhrade pomodlili krížovú cestu spojenú s jej krátkou obhliadkou. Potom sme sa presunuli do kúpeľného mestečka Krynica-Zdrój s voľným programom. Na záver sme sa zastavili na neskorší obed v motoreste Tarnov.

Ďakujem duchovnému otcovi Patrikovi Šarišskému za duchovné sprevádzanie  a duchovnému otcovi Marcelovi Štalmachovi za milé prijatie v jeho farnosti a odslúženie sv. omše.

Verím, že všetci sme si v kúpeľoch Krynica oddýchli a zároveň si z výletu odniesli aj pekný duchovný zážitok.

zdroj: www. kobyly.eu 

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky