Vnedeľu 26. 7. 2020 na sviatok sv. Anny sme my veriaci z filiálnej obce Janovce prežili spolu s našinovým duchovným otcom Patrikom Šarišským nádherne popoludnie.  

Začali sme ho nedeľnou pobožnosťou, ktorá bola zakončená krátkou adoráciou pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou. Popoludnie pokračovalo tým, že nás duchovný otec pozval na menšiu túru spojenú s opekačkou na miesto, ktoré my Janovčania nazývame Mlynky 

Zastúpene boli všetky vekové kategórie od deti, mládeže, rodičov až po starých rodičov (cca 60 osôb). Kurátori v spolupráci s p. starostom obce sčasti pripravili občerstvenie. Deti sa zahrali na slepú babu a iné hry. Dospelí sa porozprávali a pospievali si ľudové piesne. Toto stretnutie prispelo k bližšiemu spoznaniu sa veriacich s duchovným otcom.  

Vďaka Pánu Bohu za čas, ktorý sme mohli spolu prežiť a tak utužiť vzájomné vzťahy.    

Martiny Maníkové, Janovce  

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky